Mandje tonen

Privacybeleid voor coolpriser.nl

1.

ALGEMEEN

1.1

Dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens ("Privacybeleid") beschrijft hoe coolpriser.nl gegevens over u verzamelt en verwerkt.

Het privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in verband met een aankoop bij coolpriser.nl of een verzoek met betrekking tot een van onze producten, of die wij verzamelen via de website van coolpriser.nl, www.coolpriser.nl

1.3

coolpriser.nl is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens. Alle verzoeken aan coolpriser.nl kunnen worden gedaan via de contactgegevens vermeld onder punt 7.

2.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE, VOOR WELKE DOELEINDEN EN WAT IS DE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?

2.1

Wanneer u coolpriser.nl bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie over u en uw gebruik van coolpriser.nl, bijvoorbeeld over welk type browser u gebruikt, welke zoektermen u gebruikt op coolpriser.nl, uw IP-adres, inclusief uw netwerklocatie, en informatie over uw computer. Bovendien is het cookiebeleid van coolpriser van toepassing wanneer u coolpriser.nl gebruikt.

2.1.1

Het doel is om de gebruikerservaring en de functionaliteit van coolpriser.nl te optimaliseren en gerichte marketing te verrichten, inclusief retargeting via bijvoorbeeld Facebook en Google. Deze verwerking van gegevens is noodzakelijk om onze belangen te behartigen bij het verbeteren van coolpriser.nl en om u relevante aanbiedingen te tonen.

2.1.2

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt f, van de EU-verordening gegevensbescherming.

2.2

Wanneer u een product koopt of met ons communiceert, verzamelen wij de gegevens die u zelf verstrekt, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingswijze, informatie over welke producten u koopt en eventueel hebt geretourneerd, leveringswensen en informatie over het IP-adres van waaruit de bestelling is geplaatst, als de bestelling via coolpriser.nl wordt gedaan.

2.2.1

Het doel is dat wij de door u bestelde producten kunnen leveren en onze overeenkomst met u kunnen nakomen, inclusief het beheren van uw rechten op retournering en reclamatie, en om indien nodig contact met u op te nemen over relevante informatie over het door u gekochte product. Informatie over uw aankopen kunnen wij ook verwerken om aan wettelijke vereisten te voldoen, inclusief met betrekking tot productterugroepingen, boekhouding en verslaggeving. Bij aankopen op coolpriser.nl wordt het IP-adres verzameld met als doel onze belangen te behartigen bij het voorkomen van fraude.

2.2.2

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punten b, c en f, van de EU-verordening gegevensbescherming.

2.3

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij informatie over uw naam en e-mailadres.

2.3.1

Het doel is om onze belangen te behartigen door u nieuwsbrieven te kunnen leveren.

2.3.2

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt f, van de EU-verordening gegevensbescherming.

3.

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1

Informatie over uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en bestelnummer en specifieke leveringswensen wordt doorgegeven aan PostNord, GLS of een andere vervoerder die verantwoordelijk is voor de levering van de gekochte goederen aan u. Bij de aankoop van niet-op voorraad zijnde goederen kan deze informatie worden doorgegeven aan de fabrikant of verkoper van het betreffende product, die in dat geval de levering verzorgt.

3.2

Wanneer u betalingstransacties uitvoert op coolpriser.nl, worden uw kaartgegevens in voorkomend geval opgeslagen bij coolpriser's PCI (Payment Card Industry - Data Security Standard) gecertificeerde partner Bambora. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde PCI-gecertificeerde omgeving die voldoet aan internationale beveiligingsnormen. Van daaruit kunnen ze opnieuw worden gebruikt bij aankopen op Matas.dk en andere websites waar Bambora mogelijk een samenwerking heeft. Wanneer u een betaalkaart gebruikt op coolpriser.nl, heeft alleen Bambora - en niet coolpriser - toegang tot uw gegevens. Dit geldt zowel bij de aankoop van een product als wanneer u ervoor kiest om uw kaartgegevens op te slaan voor later gebruik. Het gebruik en opslaan van kaartgegevens voor later gebruik is daarom alleen een zaak tussen u en Bambora, ook al gebeurt dit terwijl u coolpriser.nl gebruikt.

3.3

Gegevens kunnen worden overgedragen aan externe partners die de gegevens namens ons verwerken. Wij maken gebruik van externe partners voor onder andere technisch systeembeheer en verbeteringen van coolpriser.nl, het versturen van nieuwsbrieven en gerichte marketing, inclusief retargeting, en voor uw beoordeling van ons bedrijf en producten. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers die onder onze instructies staan en gegevens verwerken waarvoor wij verantwoordelijk zijn. De gegevensverwerkers mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan de uitvoering van de overeenkomst met ons en zijn verplicht tot geheimhouding. We hebben schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomsten afgesloten met alle gegevensverwerkers die persoonsgegevens namens ons verwerken.

3.4

Sommige van deze gegevensverwerkers, zoals Google Analytics v/Google LLC en Facebook Inc., zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De benodigde garanties voor de overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten zijn verzekerd door de certificering van de gegevensverwerker onder het EU-VS Privacy Shield, zie artikel 45 van de EU-verordening gegevensbescherming. Voor zover wij gebruik maken van andere gegevensverwerkers dan de genoemde, die buiten de EU zijn gevestigd, zal dit altijd gebeuren met inachtneming van geldige overdrachtsgaranties.

3.4.1

Een kopie van de certificering van Google LLC vindt u hier

3.4.2

Een kopie van de certificering van Facebook Inc. vindt u hier

4.

UW RECHTEN

4.2

Recht op inzage

4.2.1

U heeft te allen tijde het recht om ons te vragen om informatie over onder andere welke gegevens wij over u hebben geregistreerd, voor welk doel de registratie dient, welke categorieën van persoonsgegevens en ontvangers van gegevens er eventueel zijn, en informatie over waar de gegevens vandaan komen.

4.2.2

U heeft recht op een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt, moet u een schriftelijk verzoek sturen naar info@coolpriser.nl. U wordt gevraagd om te documenteren dat u bent wie u zegt dat u bent.

4.3

Recht op rectificatie

4.3.1

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens over uzelf door ons te laten corrigeren. Als u zich ervan bewust wordt dat er fouten zijn in de gegevens die wij over u hebben geregistreerd, wordt u verzocht schriftelijk contact met ons op te nemen, zodat de gegevens kunnen worden gecorrigeerd. U wordt gevraagd om te documenteren dat u bent wie u zegt dat u bent.

4.4

Recht op verwijdering

4.4.1

In bepaalde gevallen heeft u het recht om al uw of bepaalde persoonsgegevens door ons te laten verwijderen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en wij geen andere rechtsgrondslag hebben om de verwerking voort te zetten. Voor zover een voortgezette verwerking van uw gegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, zijn wij niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen. U wordt gevraagd om te documenteren dat u bent wie u zegt dat u bent.

4.5

Recht op beperking van de verwerking tot opslag

4.5.1

U heeft in bepaalde gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot alleen opslag, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevens die wij over u verwerken niet correct zijn.

4.6

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

4.6.1

U heeft in bepaalde gevallen het recht om persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en heeft het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.

4.7

Recht op bezwaar

4.7.1

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing, inclusief de profilering die wordt uitgevoerd om onze directe marketing te kunnen richten, omdat deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen, zie punt 2.1 en 2.3. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketing en profilering, moet u uw cookies verwijderen, zoals vermeld in punt 5.1 hieronder.

4.8

Recht om toestemming in te trekken

4.8.1

U heeft te allen tijde het recht om een door u aan ons gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, inclusief het verzenden van nieuwsbrieven.

4.9

Recht om een klacht in te dienen

5.

VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1

Gegevens verzameld over uw gebruik van coolpriser.nl overeenkomstig punt 2.1, worden verwijderd volgens de regels in het cookiebeleid van coolpriser. De cookies die coolpriser zelf aanbiedt, worden uiterlijk één jaar na uw laatste bezoek aan de site verwijderd, terwijl cookies van derden verschillende vervaltermijnen hebben. U kunt ook lezen hoe u uw cookies zelf kunt verwijderen wanneer u dat wenst.

5.2

Gegevens verzameld in verband met aankopen die u heeft voltooid op coolpriser.nl, zie punt 2.2, worden in principe na één jaar verwijderd. Gegevens kunnen echter langer worden bewaard als wij een legitiem belang hebben bij langere opslag, bijvoorbeeld als dit nodig is om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of als opslag noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te voldoen.

5.3

Gegevens verzameld in verband met uw aanmelding voor onze nieuwsbrief, zie punt 2.3, worden verwijderd wanneer uw toestemming voor de nieuwsbrief wordt ingetrokken, tenzij wij een andere basis voor gegevensverwerking hebben.

6.

BEVEILIGING

6.1

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens per ongeluk of onwettig worden vernietigd, verloren gaan, gewijzigd of verslechteren, en om te voorkomen dat onbevoegden er kennis van nemen of deze misbruiken.

6.2

Alleen medewerkers die daadwerkelijk toegang nodig hebben tot uw persoonsgegevens om hun werk uit te voeren, hebben toegang tot deze gegevens.

7.

CONTACTGEGEVENS

7.1

www.coolpriser.nl APS, kvk. nr. 41312165 is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verzameld via coolpriser.nl.

7.2

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, of als u een of meer van uw rechten beschreven in punt 4 wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met:

coolpriser.nl

Roskildevej 328

2630 Taastrup

Tel. nr.: 7077 7779

E-mail: info@coolpriser.nl.

8.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

8.1

Als wij wijzigingen aanbrengen in het Privacybeleid, wordt u hiervan op de hoogte gesteld bij uw volgende bezoek aan coolpriser.nl.

Meld je aan voor onze nieuwsbriefOntvang het laatste nieuws over alles, van aanbiedingen en verkopen tot wedstrijden, nieuwe producten en nog veel meer.